contact

Hoe houdt u ze bij de les?

Scholierenverzuim.nl


Elke mbo-instelling heeft meer succes voor studenten en het terugdringen van ongediplomeerde uitval tot strategische doelstelling verklaard. Niet verwonderlijk, want schooluitval is sinds enige jaren een erkend maatschappelijk probleem met bijbehorende politieke aandacht. De landelijke doelstelling, halvering van het aantal uitvallers, is bekend. Bekend is ook dat verzuim de belangrijkste voorspeller van schooluitval is en een plaats verdient in het beleid van elke mbo-instelling.

Wie zijn wij?   Jong geleerd, oud gedaan!
CBZ is een onafhankelijke organisatie die sinds 1994 verzuimbezoeken verricht bij arbeidsverzuim en sinds 2007 verzuimbezoeken bij scholieren voor diverse ROC's in heel nederland. CBZ biedt scholen effectieve diensten om (ongeoorloofd) schoolverzuim te voorkomen, te verkorten of terug te dringen. Eén van deze diensten is het verzuimbezoek bij studenten thuis. In persoonlijk contact met de student (en soms ouders) geven wij de student aandacht, laten we zien dat de student gemist wordt en stimuleren wij hen om weer zo spoedig mogelijk aanwezig te zijn.
  In de visie van CBZ betekent verzuim in essentie dat mensen niet doen wat ze moeten doen, niet zijn waar ze moeten zijn. De oorzaak van dit gedrag is niet altijd gelijk duidelijk, terwijl de gevolgen al snel ingrijpend kunnen zijn. Verzuimgedrag is ook in het bedrijfsleen een belangrijk aandachtspunt. Verzuim is ongewenst en kost veel geld. Door ongewenst verzuimgedrag van studenten structureel aan te pakken, bereiden we ze ook goed voor op de beroepspraktijk!
Hoe houdt u ze bij de les?  

Nieuwsgierig naar onze aanpak?

Voor nadere informatie over de wijze waarop CBZ u kan ondersteunen bij het terugdringen van schoolverzuim kunt u contact opnemen met Annemijn Onink telefoon: 06 41 62 04 54

Met deze vraag spreken wij de partijen aan die betrokken zijn bij VSV. In nauwe samenwerking met ROC's, gemeenten en leerplicht heeft CBZ sinds 2007 een succesvolle landelijke dienstverlening ontwikkeld om uitval van studenten tegen te gaan.
In de bijgevoegde leaflet "hoe houdt u ze bij de les" (PDF) leest u meer over de wijze waarop CBZ u hierbij van dienst kan zijn.
Wanneer ben jij weer terug in de les?  
Met deze vraag spreken wij leerling (18- en 18+) aan op de eerste verzuimdag. Zowel bij ongeoorloofd verzuim als in geval van ziekte zo komen wij tot een concrete afspraak gericht op terugkeer in de les.
zie ook: CBZ Nieuwsbrief Schoolverzuim (PDF)

onderbalk

 
schoolverzuim
tekstballon